1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0905295688
Người đại diện: Vũ Thị Thanh
Mã số thuế: 2803025485
Ngành nghề chính: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO TK

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động phát thanh
  • Hoạt động truyền hình
  • Quảng cáo