1
Người đại diện: THANG THỊ KIM HƯƠNG
Mã số thuế: 0315663427
Ngành nghề chính: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TỪ THIỆN VẠN DUYÊN TÂM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ