1
Điện thoại: 0933371385
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Mã số thuế: 0315637434
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ACCIO

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý