1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Phạm Anh Hùng
Mã số thuế: 0109658894
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/06/2021
Công Ty TNHH Tư Vấn Adlaw

Danh mục ngành nghề:

  • Bưu chính
  • Chuyển phát
  • Dịch vụ đại lý tàu biển
  • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
  • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải