1
Tỉnh thành : HẬU GIANG
Điện thoại: 0939997957
Người đại diện: TRẦN THẾ NHÂN
Mã số thuế: 6300317707
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 27/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HẬU GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất