1
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN LÊ PHƯƠNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6820 : Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ngành nghề kinh doanh:

– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản. (trừ tư vấn tài chính , kế toán , luật )
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Tư vấn xây dựng; Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra dự toán và lập dự toán. Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý. – Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp – Thiết kế kiến trúc công trình – Thiết kế nội, ngoại thất công trình – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng – Công nghiệp – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI