1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0986751901
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM QUẾ
Mã số thuế: 0315598055
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 29/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THUẬN LỢI

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của trụ sở văn phòng
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan