1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Thái Phụng Tiến
Mã số thuế: 0315440396
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Lộc Phúc

Danh mục ngành nghề:

 • Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ điều tra
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác