1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: LÊ THỊ HẰNG
Mã số thuế: 0108845531
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETLINKS

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại