1
Điện thoại: 0989605095
Người đại diện: TRỊNH QUỐC THANH
Mã số thuế: 2100644812
Ngành nghề chính: Hoạt động của trụ sở văn phòng
Ngày cấp: 27/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN KHOA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động của trụ sở văn phòng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở