1
Điện thoại: 0904244389
Người đại diện: HOÀNG DIỆU THÚY
Mã số thuế: 5100469394
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
  • Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác