1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: HOÀNG NGUYỄN THỊ KIM YẾN
Mã số thuế: 0315513397
Ngày cấp: 14/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ HOA KỲ HOÀNG YẾN