1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Phương Anh Dũng
Mã số thuế: 0108835607
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 23/07/2019
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý