1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÊ KIM HẠ
Mã số thuế: 0315702806
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 29/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC TRÍ MINH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại