1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Bảo Hiếu
Mã số thuế: 0315417478
Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý & Giải Pháp Nguyễn Hoàng

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ đóng gói
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
 • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
 • Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
 • Hoạt động thú y
 • Photo, chuẩn bị tài liệu
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại