1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Mã số thuế: 0316335725
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 22/06/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Nguyễn Gia

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan