1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Sơn Tùng
Mã số thuế: 0316239450
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác