1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TẠ QUỐC KHÁNH
Mã số thuế: 0315763245
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 01/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN WINGMAN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại