1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: Chiêm Quốc Tín
Mã số thuế: 3702873184
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – XÂY DỰNG ĐẤT LUẬT BÌNH DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động pháp luật
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất