1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phạm Nhâm Hiếu
Mã số thuế: 0316128327
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH TYD

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh