1
Điện thoại: 852-25435661
Người đại diện: CHAN HEUNG PING
Mã số thuế: 2400861279
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
Ngày cấp: 09/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH U KWONG VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất sản phẩm từ plastic