1
Người đại diện: SEO JUNGKI
Mã số thuế: 2301088724
Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử
Ngày cấp: 22/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH UVFLEX

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất linh kiện điện tử