1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: LIN, TIEN-YU
Mã số thuế: 3702748338
Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH UY CHẤN

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất bao bì bằng gỗ
  • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít