1
Điện thoại: 0903167241
Người đại diện: Lê Vũ Hoàng
Mã số thuế: 0316991484
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 25/10/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
  • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương