1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0983645692
Người đại diện: NGUYỄN THỊ QUY
Mã số thuế: 0108534896
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAVI EXPRESS

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa