1
Điện thoại: 0981555376
Người đại diện: PHAN HOÀI LINH
Mã số thuế: 1101951388
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN LINH LOGISTICS

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa