1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: PHẠM THỊ KIM TUYẾN
Mã số thuế: 3702742897
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NHƯ NGỌC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh