1
Điện thoại: 0917515709
Người đại diện: Văng Phước Thọ
Mã số thuế: 1602151488
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH VĂNG PHƯỚC THỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh