1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Vũ Thị Anh Như
Mã số thuế: 0316234269
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Ngày cấp: 13/04/2020
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU SẮT THÉP TIẾN ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Đúc sắt thép
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ