1
Người đại diện: BOONSRIRAT ASADA
Mã số thuế: 0315606108
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BAK

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa