1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0969551551
Người đại diện: Lê Văn Hậu
Mã số thuế: 0110014566
Ngành nghề chính: Hoạt động viễn thông khác
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MY LAN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Sửa chữa thiết bị liên lạc