1
CÔNG TY TNHH VIỆT TÍN MEDIA
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7310 : Quảng cáo

Ngành nghề kinh doanh:

– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim và phát sóng; không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 5912: Hoạt động hậu kỳ
+ (trừ sản xuất phim; trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất… làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh)
– 5913: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ sản xuất phim và phát sóng; không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 5920: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
+ Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke)
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ Chi tiết: Thiết lập mạng xã hội
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Sản xuất phần mềm
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ thương mại điện tử (thực hiện theo khoản 2 điều 24 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí
– 7310: Quảng cáo
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế app, phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin; Thiết kế website; Dịch vụ thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang, phụ kiện khác; Hoạt động trang trí nội, ngoại thất; Thiết kế các sản phẩm marketing, quảng cáo: banner, logo, poster, namecard, tờ rơi…
– 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
+ chi tiết: hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
+ chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động).
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ chi tiết: tổ chức sự kiện, hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI