1
CÔNG TY TNHH VIMI-BIO
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4620 : Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Ngành nghề kinh doanh:

– 1080: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
+ Chi tiết:
– Sản xuất thức ăn sẵn cho vật nuôi kiểng, bao gồm: chó, mèo, chim, cá.
– Sản xuất thức ăn cô đặc, thức ăn bổ sung cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
– Chuẩn bị thức ăn nguyên chất cho gia súc nông trại.
– Xử lý phế phẩm của giết mổ gia súc để chế biến thức ăn cho gia súc (không hoạt động tại trụ sở)
– 3700: Thoát nước và xử lý nước thải
– 3821: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
– 3822: Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
– 3900: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng.
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Bán buôn nguyên liệu, phụ gia, vitamin và khoáng chất.
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn chè; Bán buôn đường; Bán buôn các loại thực phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn cà phê; Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn mật ong và các sản phẩm từ mật ong.
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn dụng cụ y tế.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp, phụ gia thực phẩm; bánh kẹo, nước giải khát, mì ăn liền, bia rượu, sản phẩm từ sữa, các loại sốt (tương cà, tương ớt, nước tương, nước mắm), ngành chế biến thịt và thủy sản; Bán buôn nguyên liệu, phụ gia, hóa chất dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn công cụ, dụng cụ, trang thiết bị dùng trong chăn nuôi; Bán buôn thuốc thú y, chế phẩm sinh học (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chât sử dụng trong nông nghiệp) (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở).
– 4721: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ Chi tiết: Dịch vụ đóng gói nguyên liệu, hóa chất ngành sản xuất và chế biến lương thực – thực phẩm, nông sản – thức ăn chăn nuôi – nước giải khát (không hoạt động tại trụ sở) (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI