1
Điện thoại: 0915221949
Người đại diện: MAI THANH
Mã số thuế: 4001178106
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 23/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác