1
Người đại diện: Nguyễn Văn Rỡ
Mã số thuế: 0316431933
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Ngày cấp: 10/08/2020
Công Ty TNHH Vrg Khai Hoan Joint Stock

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Xay xát và sản xuất bột thô