1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Điện thoại: 0987263336
Người đại diện: PHẠM HUY DƯƠNG
Mã số thuế: 0801284096
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 04/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH VT IMEX VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ