1
Điện thoại: 0935882028
Người đại diện: NGUYỄN HOÀI HẠ VIÊN
Mã số thuế: 4201832005
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 26/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH WAN & SONS

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động