1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: TRỊNH HỒNG QUÂN
Mã số thuế: 0108534543
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
CÔNG TY TNHH WIN ENERGY LP

Danh mục ngành nghề:

  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sản xuất điện
  • Xây dựng công trình điện