1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Chong Kian Yoon
Mã số thuế: 0316197962-001
Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH WKK DISTRIBUTION (VIET NAM) – CHI NHÁNH TP. HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá