1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: GAUTHIER CHRISTOPHE H. LAGASSE
Mã số thuế: 0315700051
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 24/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XÃ HỘI GROW GREEN VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý