1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÝ HỒNG TƯƠI
Mã số thuế: 0315594406
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XÃ HỘI ƯƠM MẦM SÁNG TẠO

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại