1
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Điện thoại: 0985828896
Người đại diện: Nguyễn Trung Thành
Mã số thuế: 0601196212
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 01/04/2020
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ANH HÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn thực phẩm
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Đóng tàu và cấu kiện nổi
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương