1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Điện thoại: 0995121647
Người đại diện: VŨ THI KIM NHẪN
Mã số thuế: 1402119342
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 20/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MINH GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh