1
Điện thoại: 0385061111
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CẢNH
Mã số thuế: 2802585477
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẢNH HƯNG – CH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình đường sắt
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở