1
Người đại diện: BÙI PHƯỚC HẢI
Mã số thuế: 3603751019
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ PHƯỚC HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở