1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0569261776
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HIỀN
Mã số thuế: 0110003821
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VIDAN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác