1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TRẦN VI LÊ
Mã số thuế: 0315451849
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC LAND HOUSE

Danh mục ngành nghề:

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất