CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-ĐIỆN-PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NGUYỄN TRUNG

Sô 195A, ấp Phú Hoà, Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 / 2
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-ĐIỆN-PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NGUYỄN TRUNG
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Mã số thuế : 0303826691-001
Người đại diện : Nguyễn Thiện Trung
Điện thoại : 0673865450
Ngày thành lập : 2006-01-11
Tình trạng : Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký
Cập nhật gần nhất : 2023-06-26 04:32:51
Ngành nghề chính : Chuẩn bị mặt bằng