1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0569261771
Người đại diện: Bùi Quang Công
Mã số thuế: 0110004007
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường bộ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP MINH TÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Xây dựng công trình đường bộ