1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0906609019
Người đại diện: ĐINH HỮU ĐỊNH
Mã số thuế: 0315425775
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÀI GÒN THỊNH VƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở